Videoblog

"

Het vrije ideaal, aan de hand van oude en nieuwe teksten

De vrijheid staat onder druk. Door halsstarrigheid, binnengekeerdheid, maar ook door misverstanden. Om daaraan tegenwicht te bieden hou ik via deze site ''vrijzinnige lezingen''. Aan de hand van oude en nieuwe teksten schets ik de rijke geschiedenis van het vrijzinnige denken. Wat zeggen ze over de politieke en persoonlijke vraagstukken van onze tijd?

"
MeerOverDezeSite
New

Pleidooi voor het Vrije Individu (v.d. Ende)

01 januari 2010

De vrije mens vermag het goede te doen (Arminius)

27 maart 2010 Reageer!

De Majesteit van de rede (Spinoza)

03 april 2010 Reageer!

Met kleingehouden mensen bereik je niets groots (Mill)

10 april 2010 Reageer!

De revolutie maken voordat die uitbreekt (v. Mierlo)

17 april 2010 Reageer!

Het nut van de zonde (Mandeville)

23 april 2010 Reageer!

Koningen in het klein (Goethe)

30 april 2010 Reageer!
DeVrijeMoraalBanner

Videos